Dei eldste og yngste er mest utsette for nettsvindel

foto