Mari fann eit ekstra gir og passerte Hallvard i siste bakken