Synnøve er glad for å ha fått Knut Harald til drive Skarå camping

foto