Paneldebatt om hyttebygging i Vågå og Lom

foto
Planane om hyttefelt i Jettlia i Vågå har skapt stort engasjement og blir eit naturleg tema under pandeldebatten i kulturhuset måndag 9. mai. Foto: Arve Danielsen