Vedlikehaldsarbeid og øving stenger tunnelar

foto