Banken vil lokke folk til å busetja seg i Nord-Gudbrandsdalen: Tilbyr gratis flyttehjelp