foto
Frikk arbeider til dagleg i barneavlastinga i Ullensaker og studerer psykologi. Foto: Privat foto

Frikk diktar og lagar musikk - for seg sjølv og andre