TV-aksjonen: Ottadølane mindre gåvmilde i år

foto