Ber kommunen ta ansvar for å vedlikehalde gjerdet rundt Sveaholen