Seterdrivarar i Griningsdalen fryktar gapahuk gjev auka ferdsel: – Må få sleppe å kjempe for vår eksistens i tide og utide