Politibetjentane Rolv Atle Mallaug og Tina Eidsvåg besøkte vaksenopplæringa for å fortelja kor viktig det er å bli sett etter vegen. Det vart òg forklart korleis ein elles skal ferdast som gåande og syklande.

Brukar du refleks?

Bli med i konkurransen på Facebook-sida vår, og vinn tøffe refleksar.