Startar strikkedugnad til inntekt for brystkreft

foto