Kommuneoverlegar ynskjer ikkje at innbyggarane reiser til Sel