– Sjølvhjelpsgruppe er ein måte å bli betre kjent med seg sjølv på

foto