Kartlegging for å fjerne balsampoppel langs Ottavassdraget