Flaum- og skredfarekartet stoppar byggjeplanar: – Vi har ikkje tid til å vente

foto