– Alle har ei psykisk helse, men blir hindringar og problem store må du søke hjelp, seier Bjørn Kåre Odde. Foto: Hans Erik Kjosbakken

Livet kan vera mollstemt

Låten av ein lyarslått kan skape vakre bilde. Grøne lier, klukkande bekkar, snødekte tindar. Vakre bilde av lykke. Som kan breste for augo når tonane blir borte og bogen for tung.