Fylkestingsvalet 2023: Aud på fyrsteplass, Marit på fjerdeplass