– Noreg framstår som eit tilfluktsland for europearar