Ordførarane i Gudbrandsdalen møter TINE-leiinga om raudosten