Lom kommune klagar på anleggsarbeidet i samband med busstasjonen