Lag på lag ved Hoggeberget - sjekk dette og andre naturen «byggverk»