Naboar er skeptiske til utbyggingsplanane i Eggjavegen