Seks personar vil bli rektor ved Lom og Skjåk kulturskule