Skjåk kommune seier rungande ja til «Grønt ungdomens hus»