Det er snakk om eit to til fem meter breitt ras, Politi og brannvesen er på staden og vurderar fortløpande. Det er ikkje meldt at det er fare for liv og helse.

Saka blir oppdatert.

Frå Skjåk kommune: «Melding om utgliding av jordmassar på Fylkesveg 2646 aust i Skjåk Solside. Politiet har beslutta å evakuere Staurustvegen. Personar busett i området har vorte varsla og er evakuert til Skjåk Turistheim. Det er ikkje fare for liv og helse. »