Flaumsikringa av Bismo: – 35-40 prosent av arbeidet er utført