Vil lage fiskeplass for rørsle- og synshemma i Lom