Vil arrangere seterdag med fokus på gamle mattradisjonar

foto