– Tilliten til rovdyrforvaltninga er heilt fråverande, og beitenæringa vurderer å gå til sak mot staten