Anne Vikene Fornebo, innehavar av Hansstugu brukt- og antikk i Medalen. Foto: Ola Ø. Rossehaug

Slutt etter tolv år

Hansstugu i Bøverdalen: Bruktubutikken med den blide innehavaren er snart historie. Etter tolv års drift er det kroken på døra … eller?