Fylkesveg 51 er heilt stengt ved Randen, der den møter riksveg 15. Der er det store øydeleggjingar og vegen blir stengt også neste veke, opplyser Innlandet fylkeskommune.

Problem på tre stader

Til saman er fylkesveg 51 heilt eller delvis stengt på tre stader i Vågå onsdag ettermiddag.

I tillegg til at fylkesvegen er heilt stengt ved Randen, er strekninga mellom krysset med Tessevegen og krysset med riksveg 15 stengt. Køyring til eigedomane langs denne strekninga er tillatt.

Litt lenger sør er den stengt for køyretøy over 7,5 tonn ved Turrhaugane, som ligg mellom Randsverk og Hindsæter. Også der er det store skader på vegen.

Mellombels omkøyring

Trafikken av lette køyretøy går i dag i eitt køyrefelt med ljosregulering forbi Turrhaugane. Viss alt går etter planen, kan også lastebiler og bussar over 7,5 tonn køyre der frå helga som kjem.

– Vår driftsentreprenør jobbar med å få laga ei mellombels omkøyring ved Turrhaugane, slik at store køyretøy kan koma fram. Vi har fått tillate av grunneigaren til å bygge ein omkøyringsveg som vi håpar blir klar til helga, seier byggeleiar Andreas Sande Lien i Innlandet fylkeskommune.

Ope i Heidal

Fylkesveg 257 gjennom Heidal fekk også skader under uvêret, men den er nå open for trafikk.

– Trafikken er ljosregulert gjennom Skjærdalen. Der må fylkeskommunen gjera ein del arbeid, blant anna sprenging i ei fjellskjering, for å få reparert vegen. Trafikantane må regne med redusert framkome der ei god stund framover, seier Sande Lien.

Trafikantane kjem seg til og frå fylkesveg 51 over Valdresflye ved å køyre fylkesveg 257 om Randsverk. Førebels gjeld dette berre personbilar, men om stutt tid blir dette også mogleg for store køyretøy.

– Ved Randen, nær krysset med riksveg 15, er det forholdsvis mykje arbeid som må gjerast før vegen kan opnast. Entreprenøren finn stadig nye skader på vegen. Den har vorte undergraven av vannmassane på mange punkt, seier Sande Lien.

To vegar til i same område

To av fylkeskommunens øvrige vegar i Ottadalen er framleis stengt på grunn av skader dei vart påført.

Fylkesveg 2616 Sjårdalsvegen er stengt ved Skottlien. Der er det ei større utbetring som må gjerast, og trafikantane må rekne med at den blir stengt ei god stund framover.

Fylkesveg 2624 Sjolievegen er stengt i Ressetdalen. Der går det mot opning før helga, men med redusert framkome.