Friviljugsentralen i Lom: Planlegg sommarskule for barneskuleungar