Stor interesse for ledig seter med dyrkingsparsell