Legg til rette for meir aktivitet, liv og røre med nytt tilbygg