Skal kåre månadens friviljug innan tradisjonsmusikk og dans

foto