Kven tek ansvar? Iallfall ikkje store grunneigarar…