Vindmøllesaka i Finndalen blir sendt Miljødirektoratet for avgjerd