Med fullasta bil på veg til den ukrainske grensa for å hjelpe flyktningar