– Det ungdomane i Lom ynskjer seg mest av alt, er ein fast plass å vera

foto