Berre ein fylkesveg i Ottadalen får ny asfalt i sommar