foto
Gamalt kart over dovre og lesja. Brustugu eller «Broen» finn ein omtrent midt på kartet. Kristians-amt nr 3: Chart over Dovre Bøygden Annexet til Lessøe Præstegield i Gullbrandsdalen, handteikna av Chr. Basballe i 1758-1759. Foto: Kartverket, amtkartsamlinga

Kortspel med dauden til fylgje - ei krimsak frå 1738