Skjåkheimen har fått 508.000 til «koronatrivsel»

foto