Korleis er framtidsutsiktene for næringslivet i Gudbrandsdalen?