Tre vil bli tenesteleiar og tre vil bli avdelingsleiar