Lom og Skjåk: Kva med ei mogleg samlokalisering av sjukeheim og demensavdeling?