Stor vilje til å busetja flyktningar - fleire kommunar melder at dei er under press