I dag er det gratis å bruke straum absolutt heile dagen - for alle i landet

foto