På grunn av ekstremvêret «Hans» og dei store nedbørsmengdene som er venta, har Bane NOR innført raud beredskap på Rørosbanen og Dovrebanen på strekninga Hamar-Støren, samt på Raumabanen frå måndag morgon.

Raud beredskap inneber at banen er stengt. Dette blir gjort for å ivareta tryggleiken.

Det opplyser Bane NOR.

Det er uvisst når togtrafikken kan køyre som normalt att, men banene vil bli stengt til tidlegast tysdag klokka 12. Da vil det bli teke ei ny vurdering.

Det er elles auka beredskap på fleire strekningar, og Bane NOR følgjer nøye med på vêret.

– Banestrekningar kan bli stengt på kort varsel, opplyser Bane NOR.