Kommunen innrømmer feil – vil ikkje lyse ut ny tilbodskonkurranse